Ceník

  Placené výkony jsou určeny pro osoby bez platného zdravotního pojištění, pro případy kdy výkon nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění (preventivní závodní péče apod.)

  
Vyšetření specialistou (event. konzultace nálezů  jiného pracoviště)    376,- Kč
Aplikace injekce  35,- Kč
EKG vyšetření + popis100,- Kč
Specializované ergometrické vyšetření670,- Kč
Echokardiografie980,- Kč
Dopplerometrické vyšetření950,- Kč
Ambulantní monitorování tlaku krve pomocí holtera540,- Kč
24 hodinové holterovské vyšetření940,- Kč